Strona główna - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Menu główne:

Najnowsze komunikaty

 Zapraszamy na nasz profil na fb: 

 • Od dnia 19.11.2019 r do odwołania na stawach Borusa i Dębowy obowiązuje zakaz połowu drapieżnika.
_______________________________________________________________________________________________________________________
 • Z uwagi na zgłoszenia członków SMD o nieodpowiednim obchodzeniu się z dużymi rybami (w tym przede wszystkim karpiami i amurami) na stawach Borusa i Dębowy wprowadza się bezwzględny nakaz używania przy połowie metodą włosową mat karpiowych - kołyska lub wanienka. Inne maty są niedopuszczalne.
 • ______________________________________________________________________________________________________________________
 • Ponadto w przypadku złowienia jesiotra należy go bezwzględnie po złowieniu natychmiast wypuścić z powrotem do stawu. Niedopuszczalne jest jego przechowywanie w siatce, worku karpiowym itp. Zdjęcie może być wykonane jedynie natychmiast po złowieniu, nad matą typu wanienka lub kołyska.


____________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikaty do zapoznania : tutaj
____________________________________________________________________________________________________________________________
 • KOMUNIKATY
 1. Od dnia 20.03 2019 r do odwołania na stawach Borusa i Dębowy amury od 4 kg wzwyż należy wypuszczać z powrotem do wody.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Informujemy, że skarbnik przyjmuje wpłaty od 9 lutego do wiosennego zarybienia karpiem w każdą sobotę w godzinach 10.00 do 13.00 w "Leśniczówce" Poznań ul. Ku Dębinie 2. W pozostałym okresie po kontakcie telefonicznym +48512387024.
 • Odrabianie godzin społecznych w soboty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (proszę dzwonić przynajmniej dzień wcześniej) z wice prezesem Kazimierzem Szymańskim - tel. 692632312
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Telefon do skarbnika: 512387024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Terminy nocek dla członków SMD w 2019 r.:
  tutaj
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Dyrekcji Zakładu Lasów Poznańskich na terenie Dębiny obowiązuje całkowity zakaz ruchu  pojazdów mechanicznych. Samochodami mogą poruszać się tylko osoby posiadające pisemne zezwolenie od Zakładu Lasów Poznańskich, którzy w ramach tego zezwolenia mogą wjechać w celu wyładowania sprzetu, a następnie muszą odprowadzić samochód na parking. Jedynem dozwolonym miejscem do parkowania pojazdów osób z zezwoleniem jest teren przy bunkrze koło stawu Słoneczny. W soboty niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych. Dyrekcja zezwoliła również na wjazd do Dębiny uczestników zawodów karpiowych tylko i wyłacznie w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Powyższe zostało wprowadzone z uwagi na skargi  spacerowiczów.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Członkowie SMD uprawnieni do wędkowania nocnego są zobowiązani do informowania Prezesa (tel. 505142122) o każdej planowanej nocce na stawach. Uprawniony musi posiadać przy sobie imienny identyfikator "łowienia nocnego" i dokument wpłaty darowizny na rzecz SMD.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
.                                                                                                                                                             .       
Stawy Dębina w Poznaniu


Położenie: W lasku "Dębina" na zachodnim brzegu Warty w Poznaniu. Lasek przylega bezpośrednio do zabudowań ograniczającego z południa Poznań osiedla Dębiec oraz ulic Droga Dębińska, Piastowska, Dolna Wilda.

Historia: W 1984 r po wielkiej powodzi, gdy stawy zostały zalane przez Wartę, która po ustąpieniu zabrała wraz ze swoimi wodami ryby zasiedlające dotąd starorzecze, dzięki zapałowi kilkunastu wędkarzy - społeczników powstało Koło Miłośników Dębiny. W 1992 r Koło zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu i przyjęło nazwę Stowarzyszenie Miłośników Dębiny "Leśniczówka". Zebrane na początku pieniądze pozwoliły na zakup niewielkiej ilości ryb. Z czasem jednak przybywało członków i ilość wpuszczanych ryb również wzrastała. Według zapisków prowadzonych przez p. Władysława Szczerkowskiego (skarbnik Koła, a później Stowarzyszenia przez 23 lata) w 1987 r do wszystkich stawów wpuszczono 500 kg karpia (kroczek), w 1988 r 270 kg. W latach 90 wpuszczano ok. 2 t karpi wielkości handlowej (corocznie po ok. 700 kg na stawy Borusa i Dębowy, 400 kg staw Grundela i 100 kg staw Słoneczny). W latach 2000 zarybienie karpiem miało wielkość od 2500 kg do 3500 kg i było rozłożone równomiernie na każdy ze stawów. Od 1998 r stawy Borusa i Dębowy mniej więcej co 2 lata są zarybiane również karpiami dużymi (średnia waga 8-10 kg) w ilości od 10 do 30 sztuk na staw. Największy wpuszczony karp miał 20,5 kg. Wpuszczono również kilka karpi o wadze pow. 15 kg. W 2010 r dopuszczono 1000 kg karpi (137 sztuk) od 7 do 15 kg, a w 2012 kolejne 43 szt o wadze od 7 do 12 kg.

Zbiorniki wodne: W lasku znajdują się 4 stawy (starorzecza Warty) -Grundela, Słoneczny, Dębowy (z rowem), Borusa.  
Stawy należą do zbiorników przepływowych z możliwością regulacji poziomu lustra wody. Woda jest uzupełniana rurociągiem z uwagi na sąsiedztwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i liczne studnie głębinowe. Przeźroczystość wody w listopadzie wynosi ok. 50 cm. W lecie występują okresowe zakwity zoo- i fitoplanktonu. Pod względem zanieczyszczeń jakość wody mieści się w drugiej klasie czystości. Na stawach Borusa i Grundela znajdują się wyspy, na których przebywanie jest zabronione (ostoja ptaków). Zabronione jest również przebywanie na południowym brzegu stawu Słoneczny - teren Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.Dno i roślinność wodna: Dno stawów jest twarde, pokryte osadem organicznym jasnym o miąższości średnio 10 mm i licznymi zawadami w postaci pni ściętych lub zwalonych przez bobry drzew. Roślinność wynurzoną stanowią niewielkie skupienia tataraku, trzcin i pałki wodnej, a zanurzoną kępy rogatka sztywnego. Ilość roślinności podwodnej jest zmienna. Jednego roku zarośnięte są duże połacie stawu Słonecznego, następnego natomiast stawu Grundela lub rowu na stawie Dębowym. Najuboższą roślinność podwodną ma staw Borusa.

Linia brzegowa: Silnie rozwinięta. Porośnięta drzewostanem liściastym (dęby, buki, topole, akacje). Bezpośrednie brzegi stwarzają dogodne warunki do wędkowania. Zakazany jest jedynie połów z brzegu południowego stawu Słonecznego (teren Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) i z wysp.
Stronę odwiedziło: Liczniki wizyt
.                                                                                                                       .
BUFET LEŚNY "U BORUSA"
Zapraszamy do BUFETU LEŚNEGO "U BORUSA" przy Leśniczówce. Szef poleca: kiełbasę z rusztu, lody i napoje oraz piwo beczkowe.
Bufet Leśny "U Borusa"
.                                                   .
NASI PRZYJACIELE 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego