Komunikaty - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Komunikaty

Aktualności
____________________________________________________________________________________________________________________
• Zwracamy uwagę na zmianę pkt V.3 Regulaminu Połowu Ryb SMD - wymiar max. amura został określony na 5 kg na wszystkich stawach.
_______________________________________________
• Informujemy, że skarbnik przyjmuje wpłaty do końca marca w każdą sobotę w godzinach 10.00 do 13.00 w "Leśniczówce" Poznań ul. Ku Dębinie
  • W pozostałym okresie po kontakcie telefonicznym +48512387024.
UWAGA!!! Do odwołania wstrzymujemy bezpośrednie przyjmowanie przez skarbnika opłat za zezwolenie na połów ryb na stawach Stowarzyszenia Miłośników. O szczegóły możliwości otrzymania zezwolenia w obecnej chwili proszę dzwonić bezpośrednio do skarbnika
_______________________________________________
• Z uwagi na zgłoszenia członków SMD o nieodpowiednim obchodzeniu się z dużymi rybami (w tym przede wszystkim karpiami i amurami) na stawach Borusa i Dębowy wprowadza się bezwzględny nakaz używania przy połowie metodą włosową mat karpiowych - kołyska lub wanienka. Inne maty są niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest  przechowywanie dużych ryb objętych zakazem zabierania w siatce, worku karpiowym itp. Zdjęcie może być wykonane jedynie natychmiast po złowieniu, nad matą typu wanienka lub kołyska.
_______________________________________________
• UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Dyrekcji Zakładu Lasów Poznańskich na terenie Dębiny obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów mechanicznych. Samochodami mogą poruszać się tylko osoby posiadające pisemne zezwolenie od Zakładu Lasów Poznańskich, którzy w ramach tego zezwolenia mogą wjechać w celu wyładowania sprzętu, a następnie muszą odprowadzić samochód na parking. Jedynym dozwolonym miejscem do parkowania pojazdów osób z zezwoleniem jest teren przy bunkrze koło stawu Słoneczny. W soboty niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych. Dyrekcja zezwoliła również na wjazd do Dębiny uczestników zawodów karpiowych tylko i wyłącznie w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Powyższe zostało wprowadzone z uwagi na skargi spacerowiczów.
_______________________________________________
• Odrabianie godzin społecznych w soboty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (proszę dzwonić przynajmniej dzień wcześniej) z wice prezesem Kazimierzem Szymańskim - tel. 692632312
_______________________________________________
• Członkowie SMD uprawnieni do wędkowania nocnego są zobowiązani do informowania Prezesa (tel. 505142122) o każdej planowanej nocce na stawach. Uprawniony musi posiadać przy sobie imienny identyfikator "łowienia nocnego" i dokument wpłaty darowizny na rzecz SMD.
_______________________________________________
• Terminy nocek dla członków SMD: Od 5 czerwca do 18 września 2021r wszystkie nocki z soboty na niedzielę. Proszę zwracać uwagę na ewentualne zawody na stawach Borusa i Dębowy.
_______________________________________________
• Wydawanie zezwoleń jednodniowych tylko za okazaniem karty wędkarskiej.
_______________________________________________

.
.
.
.
Wróć do spisu treści