Komunikaty - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty

Aktualności
Program
Zebrania Sprawozdawczego Wyborczego SMD


26.01.2018 r. godz. 17.00
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu
ul. Łozowa 77
CZĘŚĆ I

1. Zagajenie
2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
3. Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie Zarządu za 2017 r. wraz z informacją o odłowach i zarybieniu, przedłużeniu użyczenia stawów SMD - ref. Prezes
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - ref. Przewodniczący Sądu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi -  ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej
8. Zabranie głosu przez gości.


CZĘŚĆ II

1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
2. Przedstawienie Preliminarza wydatków na 2018 r., ref. Prezes
3. Dyskusja i głosowanie składki członkowskiej i zarybieniowej
4. Zebranie propozycji i wniosków do pracy zarządu na 2018 r.
5. Wolne głosy
6. Zakończenie


Uwaga:
• Wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków należy składać w przerwie zebrania na ręce Przewodniczącego Komisji.
• Propozycje dodatkowych punktów porządku obrad można składać na piśmie najpóźniej do 05.01.2018 r. na ręce Prezesa po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - tel.: 505142122


_____________________________________________________________________________________________
 • KOMUNIKAT.  
 • Informujemy, że od dnia 14.11.2017 r w związku z zarybieniem do odwołania  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na stawie Słonecznym.                                               
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • W związku z różnym interpretowaniem przez wędkarzy punktu VII-5 Regulaminu połowu ryb SMD {treść: VII-5. Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym , na stanowisku wędkarskim (nie dotyczy spinningu)} Zarząd SMD na podstawie punktu VII-16 {treść VII-16: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD} i VII-13 {treść VII-13: W sprawach nie objętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW} tegoż regulaminu ustala co następuje:

- ryby przeznaczone do zabrania muszą być przetrzymywane w stanie żywym w wodzie w siatce lub worku karpiowym zgodnych z regulaminem PZW do czasu zakończenia wędkowania ( ostatecznego wyjęcia zestawów z wody). Niedopuszczalnym jest przechowywanie ryb poza wodą i dalsze wędkowanie tłumaczone potrzebą „wysuszenia siatki”.

- w siatce lub worku karpiowym nie można przechowywać  ryb w ilości większej niż wynika to z ustalonych limitów { treść pkt. IV-3.5 regulaminu PZW: Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłacznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych}

- obowiązuje zakaz wymiany ryb umieszczonych w siatce lub w worku karpiowym {zgodnie z pkt. VI-6 Regulaminu SMD}
__________________________________________________________________________________________________________________________

 • Do odwołnia na stawach Borusa i Dębowy w przypadku złowienia karpia, którego waga jest równa lub wyższa niż 4 kg należy go wypuścić z powrotem do wody.
__________________________________________________________________________________________________________________________
 • UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Dyrekcji Zakładu Lasów Poznańskich na terenie Dębiny obowiązuje całkowity zakaz ruchu  pojazdów mechanicznych. Samochodami mogą poruszać się tylko osoby posiadające pisemne zezwolenie od Zakładu Lasów Poznańskich, którzy w ramach tego zezwolenia mogą wjechać w celu wyładowania sprzetu, a następnie muszą odprowadzić samochód na parking. Jedynem dozwolonym miejscem do parkowania pojazdów osób z zezwoleniem jest teren przy bunkrze koło stawu Słoneczny. W soboty niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych. Dyrekcja zezwoliła również na wjazd do Dębiny uczestników zawodów karpiowych tylko i wyłacznie w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Powyższe zostało wprowadzone z uwagi na skargi  spacerowiczów.
_____________________________________________________________________________________
 • Terminy nocek dla członków SMD:
 • 3/4 czerwiec
 • 10/11 czerwiec
 • 24/25 czerwiec
 • 1/2 lipiec
 • 15/16 lipiec
 • 29/30 lipiec
 • 5/6 sierpień
 • 12/13 sierpień
 • 19/20 sierpień
 • 2/3 wrzesień
 • 9/10 wrzesień
________________________________________________________________________________________________

 • Skarbnik przyjmuje w sprawie zezwoleń rocznych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Telefon do skarbnika: 512387024
____________________________________________________________________________________________________

 • Wydawanie zezwoleń jednodniowych tylko za okazaniem karty wędkarskiej.
______________________________________________________________________________________________________
 • Członkowie SMD uprawnieni do wędkowania nocnego są zobowiązani do informowania Prezesa  (tel. 505142122) o każdej planowanej nocce na stawach. Uprawniony musi posiadać przy sobie imienny identyfikator "łowienia nocnego" i dokument wpłaty darowizny na rzecz SMD.
___________________________________________________________________________________________________
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego