Komunikaty - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty

Aktualności
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KOMUNIKATY
  • Od dnia 20.03 2019 r do odwołania na stawach Borusa i Dębowy amury od 4 kg wzwyż należy wypuszczać z powrotem do wody.  
                         
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • W związku z różnym interpretowaniem przez wędkarzy punktu VII-5 Regulaminu połowu ryb SMD {treść: VII-5. Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym , na stanowisku wędkarskim (nie dotyczy spinningu)} Zarząd SMD na podstawie punktu VII-16 {treść VII-16: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD} i VII-13 {treść VII-13: W sprawach nie objętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW} tegoż regulaminu ustala co następuje:

- ryby przeznaczone do zabrania muszą być przetrzymywane w stanie żywym w wodzie w siatce lub worku karpiowym zgodnych z regulaminem PZW do czasu zakończenia wędkowania ( ostatecznego wyjęcia zestawów z wody). Niedopuszczalnym jest przechowywanie ryb poza wodą i dalsze wędkowanie tłumaczone potrzebą „wysuszenia siatki”.

- w siatce lub worku karpiowym nie można przechowywać  ryb w ilości większej niż wynika to z ustalonych limitów { treść pkt. IV-3.5 regulaminu PZW: Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłacznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych}

- obowiązuje zakaz wymiany ryb umieszczonych w siatce lub w worku karpiowym {zgodnie z pkt. VI-6 Regulaminu SMD}
  • UWAGA!!! Zgodnie z decyzją Dyrekcji Zakładu Lasów Poznańskich na terenie Dębiny obowiązuje całkowity zakaz ruchu  pojazdów mechanicznych. Samochodami mogą poruszać się tylko osoby posiadające pisemne zezwolenie od Zakładu Lasów Poznańskich, którzy w ramach tego zezwolenia mogą wjechać w celu wyładowania sprzetu, a następnie muszą odprowadzić samochód na parking. Jedynem dozwolonym miejscem do parkowania pojazdów osób z zezwoleniem jest teren przy bunkrze koło stawu Słoneczny. W soboty niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych. Dyrekcja zezwoliła również na wjazd do Dębiny uczestników zawodów karpiowych tylko i wyłacznie w celu wyładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego. Powyższe zostało wprowadzone z uwagi na skargi  spacerowiczów.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Terminy nocek dla członków SMD: Od 1 czerwca do 15 września wszystkie nocki z soboty na niedzielę. Proszę zwracać uwagę na ewentualne zawody na stawach Borusa i Dębowy.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Skarbnik przyjmuje w sprawie zezwoleń rocznych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Telefon do skarbnika: 512387024
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Wydawanie zezwoleń jednodniowych tylko za okazaniem karty wędkarskiej.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Członkowie SMD uprawnieni do wędkowania nocnego są zobowiązani do informowania Prezesa  (tel. 505142122) o każdej planowanej nocce na stawach. Uprawniony musi posiadać przy sobie imienny identyfikator "łowienia nocnego" i dokument wpłaty darowizny na rzecz SMD.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego