Regulamin "nocny" - członkowie SMD - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin "nocny" - członkowie SMD

Regulaminy
REGULAMIN
WĘDKOWANIA NOCNEGO DLA UPRAWNIONYCH CZŁONKÓW SMD

1.   Osoba uprawniona, wędkująca w nocy posiada specjalny identyfikator - wydany za pokwitowaniem.
2.   Wędkujący w nocy musi mieć w widocznym miejscu przymocowane dwa identyfikatory ( imienny i uprawniający do wędkowania nocnego ).
3.   Ryby złowione w nocy muszą być natychmiast wypuszczone z powrotem do stawu.
4.   Ryby złowione w okresie przed  wędkowaniem nocnym nie mogą być przetrzymywane na łowisku.
5.   Każdy uprawniony wędkarz planujący nockę jest zobowiązany poinformować o terminie Prezesa SMD i uzyskać od niego zgodę na wędkowanie w podanym terminie - związane jest to z ilością miejsc do wędkowania i ewentualnymi rezerwacjami od karpiarzy spoza SMD.
6.   Uprawniony do wędkowania nocnego członek SMD po uzyskaniu zgody Prezesa na termin nocnej zasiadki dokonuje ustalonej opłaty  w "Bufecie Leśnym" przy leśniczówce.
7.   W nocy można wędkować tylko i wyłącznie na kulki "proteinowe" metodą włosową.
8.   Obowiązuje bezwzględny nakaz posiadania maty karpiowej z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (np. typu kołyska lub wanienka) i odpowiedniej wielkości podbieraka.
9.   Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

 10. Każde wykroczenie przeciwko regulaminom w czasie wędkowania nocnego skutkuje bezwzględnym wydaleniem członka 

 ze Stowarzyszenia. 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego