Regulamin jednodniowy - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Regulamin jednodniowy

Regulaminy
Regulamin połowu Ryb SMD
zezwolenia jednodniowe

I.  Metody wędkowania

1. Zezwala się na wędkowanie metodą  spławikową, gruntową, w wyznaczonych  terminach. Zakaz spinningu.
2. Połów na żywca, martwą rybę i filet dozwolony od 1 czerwca.
3. Zezwala się na stosowanie dowolnych zanęt (oprócz chleba i ziemniaków) i przynęt.

II. Czasookresy wędkowania.

1. Okresy wędkowania

a) Dwie wędki, we wszystkie dni tygodnia.
b) O terminach zakazu połowu ryb dla wędkarzy jednodniowych powiadamia Zarząd komunikatem na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

2. Godziny wędkowania           
MiesiącGodziny
Maj4.0021.00
Czerwiec3.0022.00
Lipiec3.0022.00
Sierpień4.0021.00
Wrzesień5.0020.00
Październik5.3019.00
Pozostałe miesiąceOd świtu do zmroku
III.  Okresy ochronne, limity dzienne i wymiary ochronne

1. Okresy ochronne
RybaMiesiące
Sandacz1 stycznia31 maja
Szczupak1 stycznia31 maja
Sum1 stycznia31 maja
Boleń1 stycznia30 kwietnia
Miętus1 grudniakoniec lutego
Węgorz1 grudnia31 marca
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
2. Limity dzienne
RybaLimit (szt)
Karp1
Amur1
Lin1
Drapieżnik (szczupak, sandacz)1 łącznie
Sum1
Boleń1
Okoń (pow. 25 cm)4
Węgorz1
Miętus1
Pozostałe gatunki5 kg
Karaś pospolity (złoty), jesiotr, karp koiZakaz zabierania
a) Do limitu dziennego połowu sumuje się ryby złowione na różnych stawach i w różnych  porach dnia.
b) Po złowieniu limitu dowolnego drapieżnika (szczupak, sandacz, okoń, sum, boleń) zabrania się dalszego łowienia na żywą lub martwą rybkę (w tym filet).
c) Ryba podhaczona poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych musi być bezwzględnie wypuszczona z powrotem do wody.

3. Wymiary ochronne
RybaWymiar min. (cm)Wymiar max. (cm)
Karp354 kg
Amur554 kg
Lin3555
Leszcz-65
Rozpiór2545
Płoć-38
Wzdręga1538
Jaź2550
Kleń2550
Okoń1540
Szczupak5090
Sandacz5080
Sum70-
Boleń4080
Węgorz60-
Miętus3050
IV.   Zakazy i nakazy.

1. Zabronione jest wędkowanie ze sprzętu pływającego, z wysp, w woderach i spodniobutach stojąc i brodząc w wodzie, przy przepustach między stawami do miejsca oznaczonego przez Zarząd oraz z brzegów oddzielonych barierkami z wyłączeniem barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem pieszych na stawie Dębowym przy kamieniu. Zezwala się na wędkowanie przy nieczynnym syfonie na stawie Borusa
2. Zakaz wędkowania z brzegu południowego (od strony Wodociągów) na stawie Słonecznym.
3. Zakaz łowienia ryb  dla drugiej osoby poza swoim limitem. Ryba zacięta i wyciągnięta na brzeg należy do limitu tego, który rybę zaciął (nie wolno zacinać ryby za kogoś lub dla kogoś - wyjątek opiekun z dzieckiem).
4. Obowiązuje zakaz wymiany złowionych ryb.
5. Zakaz łowienia w okresach podanych w komunikatach na tablicy ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Stowarzyszenia wyłaczających poszczególne stawy.
6. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.
7. Zakaz używania kotwiczki przy zbrojeniu jakiejkolwiek przynęty.
8. Zakaz skrobania i patroszenia ryb na terenie łowiska
9. Zakaz biwakowania - zakaz rozbijania namiotów oraz rozpalania ognisk i grilla.

V.   Inne

1. Każdy wędkujący musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, druk wpłaty darowizny na rzecz SMD uprawniający do wędkowaniu w danym dniu oraz kartę połowową.
2. Każdy wędkujący na specjalnej imiennej karcie połowowej w trakcie wędkowania, natychmiast po złowieniu wpisuje każdą przeznaczoną do zabrania rybę (umieszczoną w siatce), której limit jest określony ilościowo w sztukach, (krzyżyk w odpowiedniej kratce). Należy wpisać nazwę stawu i wagę ryby. W przypadku złowienia tych ryb, za wyjątkiem okonia, trzeba wpisać godzinę ich złowienia (format zapisu godziny XX, xx gdzie XX – godzina, xx – minuty np.: 06,35). Wpisanie na karcie ilości ryb, których limit podany jest w kilogramach musi nastąpić najpóźniej po zakończeniu wędkowania, ale jeszcze przed zwinięciem zestawów i opuszczeniem stanowiska. Kartę połowu należy mieć bezwzględnie przy sobie w czasie wędkowania. Brak karty połowowej lub nie zaznaczenie złowionych ryb powoduje dożywotni zakaz wędkowania na stawach SMD i odebranie zezwolenia przez kontrolującego. Kartę należy zdać przy nabywaniu kolejnego zezwolenia jednodniowego. Nie zdanie karty połowowej skutkuje nie wydaniem zezwolenia.
3. Wędkujący na stawach SMD ma obowiązek posiadania wagi, miary i przyrządu do wyjmowania haczyków, a przy wędkowaniu metodą gruntową maty oddzielającej rybę od podłoża. Wędkujący na stawach Borusa i Dębowy metodą „włosową” ma ponadto obowiązek posiadania maty karpiowej z bokami uniemożliwiającymi wysunięcie się ryby poza jej obręb (np. typy kołyska lub wanienka) i odpowiedniej wielkości podbierak..
4. Złowione ryby należy przechowywać w wodzie (nie w plecaku, torbie itp.) w siatce zgodnej z regulaminem PZW lub w worku karpiowym, na stanowisku wędkarskim.
5. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
6. Wszyscy członkowie SMD mają prawo kontroli wędkujących i obowiązek zwracania uwagi osobom naruszającym Statut, regulaminy SMD, uchwały Walnego Zebrania i Zarządu oraz osobom przebywającym na terenie działalności SMD naruszającym regulaminy ZLP w szczególności zaśmiecających lub dewastujących teren i urządzenia, niszczących przyrodę.
7. Prawo kontroli toreb wędkujących i osób towarzyszących posiadają osoby upoważnione przez zarząd specjalną legitymacją.
8. Wędkujący na stawach Dębina muszą liczyć się z możliwością kontroli przy pomocy środków elektronicznych i wizyjnych (np. fotopułapka, kamera itp.)
9. Naruszenie przepisów obowiązujących na terenie działania SMD skutkuje odebraniem zezwolenia przez kontrolującego i dożywotni zakaz wędkowania na stawach Dębiny.
10. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby należy powiadomić o tym fakcie Komisję Porządkową, członka zarządu, lub pracownika Leśniczówki pozostawiając ją w razie potrzeby do dalszych badań specjalistycznych.
11. Nie ma wyłączności na stanowiska wędkarskie oraz rezerwowania stanowiska dla drugiej osoby.
12. Jeżeli sąsiadujący wędkarze nie uzgodnią inaczej odległość między wędkarzami powinna wynosić co najmniej 5 m.
13. Zestawy można kłaść w odległości połowy długości między przeciwległymi brzegami udostępnionymi do wędkowania, prostopadle do linii brzegowej, z której się łowi, chyba, że inne postawienie zestawu nie utrudnia wędkowania osobom łowiącym na danym akwenie lub zainteresowani uzgodnią inaczej.
14. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
15. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie
16. W sprawach nieobjętych regulaminem połowu ryb SMD dotyczących wymiarów i okresów ochronnych oraz metod wędkowania obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
17. W sprawach nie objętych regulaminem połowu ryb SMD obowiązuje regulamin połowu ryb PZW.
18. Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas wędkowania oraz w czasie kontrolowania należy z podaniem faktów przekazać na piśmie do Zarządu.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi SMD.Wróć do spisu treści